KAWASAKI CLUTCH HUBS & PRESSURE PLATES

KAWASAKI KXF 450 2021 - 2023 CLUTCH INNER HUB

KAWASAKI KXF 450 2021 - 2023 CLUTCH INNER HUB

£59.95
(Ex £49.96)
Add To Cart

KAWASAKI KXF 250 2021 - 2023 CLUTCH INNER HUB

£49.95
(Ex £41.63)
Add To Cart

KAWASAKI KXF 250 2018 - 2020 CLUTCH INNER HUB

£59.95
(Ex £49.96)
Add To Cart

KAWASAKI KX 125 1994 - 2002 CLUTCH INNER HUB

£53.95
(Ex £44.96)
Add To Cart

KAWASAKI KX 125 2003 - 2008 CLUTCH INNER HUB

£49.95
(Ex £41.63)
Add To Cart

KAWASAKI KX 250 1992 - 2008 CLUTCH INNER HUB

£53.95
(Ex £44.96)
Add To Cart

KAWASAKI KXF 250 2004 - 2017 CLUTCH INNER HUB

£46.95
(Ex £39.13)
Add To Cart

KAWASAKI KX 500 1989 - 2004 CLUTCH INNER HUB

£72.95
(Ex £60.79)
Add To Cart

KAWASAKI KX 125 1994 - 2002 CLUTCH PRESSURE PLATE

£41.95
(Ex £34.96)
Add To Cart

KAWASAKI KX 250 1992 - 2002 CLUTCH PRESSURE PLATE

£47.95
(Ex £39.96)
Add To Cart

KAWASAKI KX 250 2003 - 2008 CLUTCH PRESSURE PLATE

£44.95
(Ex £37.46)
Add To Cart

KAWASAKI KXF 450 2006 - 2009 CLUTCH PRESSURE PLATE

£49.95
(Ex £41.63)
Add To Cart

KAWASAKI KXF 450 2010 - 2018 CLUTCH PRESSURE PLATE

£39.95
(Ex £33.29)
Add To Cart